Upptäck världen
med Virotea!

Utforska din omvärld utan att lämna rummet

 

 

Vad är Virotea?

Virotea erbjuder välfärdsteknik som bygger på Virtual Reality, även kallat VR, som möjliggör visuella intryck och upplevelser från jordens alla hörn.

Tjänsterna som Virotea erbjuder används främst inom olika sociala insatser och är unikt framtagen för de behov som finns inom äldreomsorgen och LSS. Tjänsterna erbjuder meningsfull aktivitet där vårdtagare, enskilt eller i grupp, kan uppleva och upptäcka platser från jordens alla hörn utan att behöva lämna rummet.

Fördelar med välfärdstekniken

  • Upptäck nya platser och miljöer
  • Väck gamla minnen
  • Upplev världen tillsammans med andra omsorgstagare
  • Gruppaktivitet som förebygger ensamhet

För omsorgstagarna innebär virtual reality att man tillsammans med andra omsorgstagare kan uppleva världen. Las Vegas, London eller Malmö är en av alla dem platser man kan besöka tillsammans. Virotea ökar den sociala gemenskapen och minskar ensamheten bland omsorgstagarna. Med hjälp av välfärdstekniken väcker vi glädje, nyfikenhet och motivation. Resultatet betyder bland annat att VR är en bra metod för inlärning. Det är lättare att ta till sig information när man upplever att innehållet är underhållande och givande.

Vad är VIRTUAL REALITY?

VR, eller Virtual Reality, är en teknik som simulerar verkliga miljöer i 360 graders vinkel, i stilla eller rörligt format. Tekniken upplevs genom VR-glasögon som känner av åt vilket håll man riktar blicken.
Utan att behöva förflytta er fysiskt kan ni besöka pyramiderna i Giza eller varför inte ta äldreboendet till sandstränderna i Thailand?

Seminar
Ni får tillgång till en stor mängd vackra 360-panoramabilder och filmer från hela världen. Verktyget är användarvänligt och utgår från en plattform som är enkel att navigera i, där man även kan ladda upp och visa egen media.
Seminar
Tjänsten som Virotea utvecklat är enkel att använda. Personalen initierar sessioner för individ eller grupp genom att trycka på Play.
Seminar
Vid uppstart ingår demonstration och möjlighet till upplärning. Support finns alltid tillgänglig för frågor.

Möjligheter med VIROTEA

Viroteas tjänser är främst inriktade mot äldreomsorg och LSS, men produkten har även många fördelar i arbete med exempelvis pedagogik, utbildning och liknande områden. För mer information kontakta Virotea som kan skräddarsy lösningar för din verksamhets behov.

  • En meningsfull aktivitet för omsorgstagarna
  • Välfärdsteknik som inte förkunskaper på VR-tekniken
  • Låga trösklar, enkelt att komma igång
  • Portabel lösning
  • Gruppaktivitet som inkluderar fler omsorgstagare samtidigt

Virotea erbjuder välfärdsteknik som enkelt kan implementeras i verksamheten. Tjänsterna är utvecklad tillsammans med vård- och omsorgspersonal för att kunna passa branschen på bästa sätt. Det har resulterat i en tjänst som inte kräver tekniska förkunskaper från personalen samtidigt som det ger värde till omsorgstagarna. För höga krav och för komplicerad välfärdsteknik slutar i många fall med att tekniken inte används – det undviker vi med Virotea.
Med oss får verksamheten en meningsfull aktivitet för omsorgstagarna men som även ger personalen tid över till annat som krävs i arbetet att ta hand om våra gamla och sjuka.

VR för vård och omsorg

Virotea har tjänster som är specialanpassad efter de behov som finns inom äldreomsorgen och LSS.

Nuvarande och kommande generationer av äldre efterfrågar mer digitala lösningar och vill inte hamna i ett digitalt utanförskap. Virotea vill bidra genom att erbjuda digitala lösningar som är enkla att förstå och använda.

Kunder & utmärkelser

Tillhandahåller ViroteaVR på en del av sina äldreboenden. Aktiviteterna har varit oerhört uppskattade bland de äldre som besöker tropiska platser såväl som exotiska djur.

Höörs kommun – Använder ViroteaVR inom daglig verksamhet, LSS för unga. Även äldreboendet Skogsgläntan och aktivitetshuset Kungshällan, som är en träffpunkt för äldre kommuninvånare, har tillgång till ViroteaVR.

Virotea har hjälpt Lunds kommun att digitalisera valet av social insats för individer berättigade LSS. Genom att använda VR kan kommunen nu visa upp alla olika verksamheter såsom daglig verksamhet, gruppboenden eller korttidsboende  under ett och samma möten för den potentiella brukaren. Detta har besparat många brukare stress och ångest samt administrativ tid för LSS-handläggarna.

Virotea blev 2018 tilldelad SKAPA som är ett innovationspris till minne av Alfred Nobel.

Statens Institutionsstyrelse – Använder ViroteaVR som ett pedagogiskt verktyg i deras utbildning. Med hjälp av ViroteaVR upptäcker eleverna världen och kan ta sig an avancerade uppgifter med större motivation.

Vardaga är en av Sveriges ledande aktörer inom äldreomsorg. Vardaga utgår från visionen, ”vi gör världen lite bättre, en människa i taget”, det innebära att de alltid strävar efter att utveckla omsorgen och skapa en meningsfull och trygg vardag åt alla omsorgstagare. Virotea har hjälpt Vardaga att bidra till sina höga ambitioner genom att erbjuda Virotea VR till deras omsorgstagare.

Virotea har tillsammans med assistansbolaget Kurera Omsorg arbetat med ett projekt kallat “Virtual Reality- meningsfullt liv”. Projektet har med hjälp av Viroteas tjänster arbetat för att skapa en meningsfull vardag för personer i behov av LSS. Projektet har finansierats av myndigheten Vinnova.

Anja & Dennis Hemservice i Farsta erbjuder hemtjänster under ledorden kvalitet, delaktighet, kundfokus och utveckling av tidigare förmågor. De använder Viroteas portabla VR-tjänst ViroteaGO som uppskattas av deras kunder, speciellt besöken i New York.

Upplands Väsby har moderniserat och digitaliserat sina verksamheter inom äldreomsorg genom att implementera ViroteaVR som välfärdsteknik inom kommunen som ett verktyg för att stärka den sociala gemenskapen och minska känslor av isolering och ensamhet hos de äldre.

ViroteaVR är en uppskattad aktivitet på flera äldreboenden i kommunen.

Tillhandahåller ViroteaVR på en del av sina äldreboenden. Aktiviteterna har varit oerhört uppskattade bland de äldre som besöker tropiska platser såväl som exotiska djur.

Höörs kommun – Använder ViroteaVR inom daglig verksamhet, LSS för unga. Även äldreboendet Skogsgläntan och aktivitetshuset Kungshällan, som är en träffpunkt för äldre kommuninvånare, har tillgång till ViroteaVR.

Virotea har hjälpt Lunds kommun att digitalisera valet av social insats för individer berättigade LSS. Genom att använda VR kan kommunen nu visa upp alla olika verksamheter såsom daglig verksamhet, gruppboenden eller korttidsboende  under ett och samma möten för den potentiella brukaren. Detta har besparat många brukare stress och ångest samt administrativ tid för LSS-handläggarna.

Virotea blev 2018 tilldelad SKAPA som är ett innovationspris till minne av Alfred Nobel.

Statens Institutionsstyrelse – Använder ViroteaVR som ett pedagogiskt verktyg i deras utbildning. Med hjälp av ViroteaVR upptäcker eleverna världen och kan ta sig an avancerade uppgifter med större motivation.

Vardaga är en av Sveriges ledande aktörer inom äldreomsorg. Vardaga utgår från visionen, ”vi gör världen lite bättre, en människa i taget”, det innebära att de alltid strävar efter att utveckla omsorgen och skapa en meningsfull och trygg vardag åt alla omsorgstagare. Virotea har hjälpt Vardaga att bidra till sina höga ambitioner genom att erbjuda Virotea VR till deras omsorgstagare.

Virotea har tillsammans med assistansbolaget Kurera Omsorg arbetat med ett projekt kallat “Virtual Reality- meningsfullt liv”. Projektet har med hjälp av Viroteas tjänster arbetat för att skapa en meningsfull vardag för personer i behov av LSS. Projektet har finansierats av myndigheten Vinnova.

Anja & Dennis Hemservice i Farsta erbjuder hemtjänster under ledorden kvalitet, delaktighet, kundfokus och utveckling av tidigare förmågor. De använder Viroteas portabla VR-tjänst ViroteaGO som uppskattas av deras kunder, speciellt besöken i New York.

Upplands Väsby har moderniserat och digitaliserat sina verksamheter inom äldreomsorg genom att implementera ViroteaVR som välfärdsteknik inom kommunen som ett verktyg för att stärka den sociala gemenskapen och minska känslor av isolering och ensamhet hos de äldre.

ViroteaVR är en uppskattad aktivitet på flera äldreboenden i kommunen.

Omsorgstagare som använder våra tjänster:

2145

Kontakta oss

Vi ser fram emot att höra från dig! Skicka ett meddelande i formuläret eller kontakta oss via telefon.