Upptäck VÄRLDEN med ViroteaVR

– utforska din omvärld utan att lämna rummet

Vad är Virotea?

Virotea är ett företag som har utvecklat en tjänst inom virtual reality, även kallat VR, som möjliggör visuella intryck och upplevelser från jordens alla hörn.

Tjänsten som Virotea erbjuder används främst inom olika sociala insatser och är unikt framtagen för de behov som finns inom äldreomsorgen och LSS. Tjänsten erbjuder meningsfull aktivitet där vårdtagare, enskilt eller i grupp, kan uppleva och upptäcka platser från jordens alla hörn utan att behöva lämna rummet.

Fördelar med VIRTUAL REALITY

Virtual Reality kan bidra till ökad livskvalité och är ett nytt och viktigt komplement till befintliga aktiviteter som stimulerar belöningssystemet. VR upplevs framför allt ha positiv inverkan på följande:

Vad är VIRTUAL REALITY?

VR, eller Virtual Reality, är en teknik som simulerar verkliga miljöer i 360 graders vinkel, i stilla eller rörligt format. Tekniken upplevs genom VR-glasögon som känner av åt vilket håll man riktar blicken. Utan att behöva förflytta er fysiskt kan ni besöka pyramiderna i Giza eller varför inte ta äldreboendet till sandstränderna i Thailand?

Möjligheter med VIROTEA

ViroteaVR är främst inriktad mot äldreomsorg och LSS, men produkten har även många fördelar i arbete med exempelvis pedagogik, utbildning och liknande områden. För mer information kontakta Virotea som kan skräddarsy lösningar för din verksamhets behov.

Virotea gör VR lätt & smidigt!

  • VR ska vara tillgängligt för de som har behov av tjänsten

  • Vi skräddarsyr lösningar efter er verksamhets behov

  • Såväl små som stora aktörer ska få uppleva nyttan av VR

  • Personlig och trivsam service


VR för Vård och Omsorg

ViroteaVR är en tjänst som är specialanpassad efter de behov som finns inom äldreomsorgen och LSS.

Digitalisering och Virtual Reality för äldreomsorgen

I takt med att fler äldre är vana vid datorer och annan elektronik, finns det anledning att tro att VR kommer efterfrågas allt mer på framtidens äldreboenden.

Vi kan även se en tydlig trend där allt fler äldreboenden börjar erbjuda Virtual Reality för att kunna tillgodose de äldres behov av meningsfulla aktiviteter och upplevelser samtidigt som det är ett effektiv redskap för att motverka nedstämdhet, ensamhet och oro.

Varför ska du välja Virotea?

Virotea har redan idag hjälpt flera verksamheter inom äldreomsorgen att handskas med de utmaningar som verksamheterna står inför. Virotea erbjuder meningsfull aktivitet även för den som exempelvis är sängliggande.

Efter avslutade projekt har mellan 80-90% av de äldre som testat VR uppgivit att de väcker positiva minnen. Vidare visar våra utredningar på många fördelar för såväl brukarna som för vårdpersonalen.

Digitalisering och Virtual Reality för LSS

LSS-branschen har historiskt haft svårt att digitaliseras trots att omvärlden tagit stora kliv i den digitala utvecklingen och det är uppenbart att LSS-branschen behöver nya hjälpmedel för att tillgodose sina brukares behov. Precis som inom äldreomsorgen finns det inom LSS krav på att brukare ska få ta del av meningsfulla aktiviteter och upplevelser. VR kan hjälpa till att minska den begränsning det innebär att inte kunna röra sig helt obehindrat.

Hur kan Virotea hjälpa brukare inom LSS?

Virotea kan hjälpa till att hitta meningsfulla och intressanta aktiviteter för den som av olika anledningar är begränsad fysiskt. Som ett led i att motverka isolering, ångest och depression kan Virotea erbjuda en stor variation av upplevelser som kan anpassas efter individens intresse, behov och efterfråga


Kunder & utmärkelser

Virotea blev 2018 tilldelad SKAPA som är ett innovationspris till minne av Alfred Nobel.

tech-head-left

Virotea har tillsammans med assistansbolaget Kurera Omsorg arbetat med ett projekt kallat “Virtual Reality- meningsfullt liv”. Projektet har med hjälp av Viroteas tjänster arbetat för att skapa en meningsfull vardag för personer i behov av LSS. Projektet har finansierats av myndigheten Vinnova.

Vardaga är en av Sveriges ledande aktörer inom äldreomsorg. Vardaga utgår från visionen, ”vi gör världen lite bättre, en människa i taget”, det innebära att de alltid strävar efter att utveckla omsorgen och skapa en meningsfull och trygg vardag åt alla omsorgstagare. Virotea har hjälpt Vardaga att bidra till sina höga ambitioner genom att erbjuda Virotea VR till deras omsorgstagare.

Höörs kommun – Använder ViroteaVR inom daglig verksamhet, LSS för unga. Även äldreboendet Skogsgläntan och aktivitetshuset Kungshällan, som är en träffpunkt för äldre kommuninvånare, har tillgång till ViroteaVR.

Statens Institutionsstyrelse – Använder ViroteaVR som ett pedagogiskt verktyg i deras utbildning. Med hjälp av ViroteaVR upptäcker eleverna världen och kan ta sig an avancerade uppgifter med större motivation.

Tillhandahåller ViroteaVR på en del av sina äldreboenden. Aktiviteterna har varit oerhört uppskattade bland de äldre som besöker tropiska platser såväl som exotiska djur.

Virotea har hjälpt Lunds kommun att digitalisera valet av social insats för individer berättigade LSS. Genom att använda VR kan kommunen nu visa upp alla olika verksamheter såsom daglig verksamhet, gruppboenden eller korttidsboende  under ett och samma möten för den potentiella brukaren. Detta har besparat många brukare stress och ångest samt administrativ tid för LSS-handläggarna.

OM OSS

Idén bakom Virotea dök upp när Ivan Perlesi, grundare av Virotea, testade Virtual Reality för första gången.

Han blev fascinerad av hur enkelt det var att flytta sig till andra sidan jorden och kunna uppleva saker man tidigare sett såväl miljöer han aldrig tidigare upplevt. När Ivan berättade om upplevelserna för hans far, som är specialistläkare inom psykiatri, uppstod tanken att de som skulle ha störst behållning av VR är personer som av olika anledningar är fysiskt begränsade.

Efter detta startade Ivan Perlesi företaget Virotea som idag hjälper äldre personer samt personer med fysiska funktionsvariationer att ta sig till jordens alla hörn utan att behöva förflytta sig fysiskt.

Agenda 2030 – Mål för att uppnå hälsa och välbefinnande

FN har skapat en världsomfattande agenda för hållbar utveckling där alla möjliga aktörer världen över strävar efter att lösa 17 olika hållbarhetsmål.

Mål nummer 3: God hälsa och Välbefinnande

FN:s utvecklingsprogram, UNDP, driver hemsidan www.globalamalen.se/ och deras formulering på mål nummer 3 är :

”God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och mål 3 inkluderar alla dimensioner och människor i alla åldrar.”

Sverige satsar på förutsättningar för jämlik hälsa

Den Svenska regeringen har arbetat fram en egen handlingsplan för att vi ska nå hållbarhetsmålen 2030. Handlingsplanen bygger på formuleringen ”Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar”. I planen hittar man bland annat målet att satsa på välbefinnande för personer i alla åldrar och personer med psykiska sjukdomar eller funktionsnedsättningar.

Karriär

Vi har för tillfället inga öppna positioner…

Tror du att du hade passat bra på Virotea ändå? Skicka ett mail till Ivan@virotea.com med ditt CV och en kort motivering till varför du vill jobba på Virotea.

 

Kontakta VIROTEA

Vi berättar gärna mer! Tveka inte att höra av er.

Telefon: +46 (0)70-4521224

Email: ivan@virotea.com

Virotea har sitt kontor i startupinkubatorn Mincs lokaler, Anckargripsgatan, 211 19, Malmö.

Följ Virotea på Sociala Medier