Agenda 2030

De globala målen – Agenda 2030

Agenda 2030 är en universell agenda om 17 globala mål för att minska fattigdom, ojämlikheter, orättvisor och finna lösningen till klimatkrisen. FN:s medlemsländer står bakom agendan och vill att alla världens länder ska inkluderas för att skapa en hållbar framtid. Det krävs att regeringar, civilsamhällen, privata sektorn och medborgare samarbetar.

 

Globala målen i Sverige

Sverige har en egen handlingsplan för att uppnå de globala målen. I handlingsplanen ligger fokus på det nationella genomförandet där det står att att Sverige ska vara ledande i genomförandet av agendan. Mellan 2018 och 2020 låg fokus på sex olika fokusområden: 1. Ett jämlikt och jämställt samhälle; 2. Hållbara samhällen, 3. En samhällsnyttig, cikulär och biobaserad ekonomi, 4. Ett starkt näringsliv med hållbart företagande, 5. En hållbar och hälsosam livsmedelskedja, 6. Kunskap och innovation. Genom social innovation berör Virotea flera av ovanstående punkter för att hitta sociala lösningar till samhälleliga utmaningar.

 

Viroteas mål och agenda

För Virotea är det viktigt att driva verksamheten i linje med de globala målen. Målet som vi hoppas och tror vi kan påverka är mål nummer tre – hälsa och välbefinnande. Målet handlar bland annat att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv; att verka för alla människors välbefinnande. Virotea strävar efter att skapa en meningsfull vardag, bräcka känslor av ensamhet och sprida glädje för framförallt individer inom äldreomsorgen och LSS. Vår drivkraft är att kunna se en förbättring hos dessa individers välbefinnande.

 

Vi vill även lyfta delmål 10.2 och arbeta för att främja social, ekonomisk och politisk inkludering. Oavsett vilka förutsättningar man har, vill Virotea kunna bidra till en meningsfull vardag med enkla medel. Både äldre människor och människor med funktionsvariationer kan på olika sätt lätt bli drabbade både socialt och ekonomiskt. Det kan t.ex. vara svårare att göra sin röst hörd eller få ekonomin att räcka till. Viroteas tjänster uppmuntrar både till socialt engagemang och delaktighet, och möjliggör aktiviteter för den som är fysiskt och/eller psykiskt begränsad.

Agenda 2030 – mål nr 3 Agenda 2030 – delmål nr 10.2