Minska psykisk ohälsa hos äldre

Psykisk ohälsa hos äldre är vanligare än man kanske tror. Har du någon gång hört från din gamla farmor, pappa, mamma eller moster säga: “Det är skit att bli gammal!”? Kanske, kanske inte. Men det är nog precis så det kan kännas.

 

Varför drabbas äldre av psykisk ohälsa?

Med åldern kommer begränsningar, ofta fysiska – det blir svårare att gå, att hålla balansen, att höra och se, att tugga och smaka, och i många fall kämpas det i sjukdom och ohälsa. I takt med att kroppen försvagas och den fysiska kapaciteten minskar, ökar även psykisk ohälsa hos äldre i form av känslor av ensamhet såsom ängslan, oro och stress. Idag är det inte längre en nyhet att många äldre lider av ångest och depression. Faktum är att Folkhälsomyndigheten rapporterade 2019 att depression bland äldre är så vanligt att det kan betraktas som ett folkhälsoproblem. 

 

Finns det någon lösning?

Än så länge har vi inte lyckats hitta någon magisk maskin som kan eliminera all psykisk ohälsa, vilket såklart hade varit det bästa. Men däremot har det föreslagits en rad av tekniska lösningar inom välfärdstekniken för att främja social delaktighet. Såsom att införa internetcafé på äldreboenden och utbildning i att använda den nya tekniken. Social stimulans och att känna delaktighet är nämligen en viktig faktor för att minska nedstämdhet och psykisk ohälsa hos äldre. 

 

Men vad finns det för hjälpmedel som främjar både social delaktighet, men som även ger möjligheten att återuppleva gamla minnen, återupptäcka platser, upptäcka nya platser och få vara delaktig i diverse aktiviteter, utan att ens behöva lämna hemmet när kroppen sviker?

 

Virotea vill minska psykisk ohälsa hos äldre

Virotea erbjuder den absolut senaste tekniken för äldre, nämligen virtuell verklighet. Att uppleva VR är mer än att bara kommunicera via datorer och telefoner eller att förstå konsten att använda en iPad. Virotea erbjuder en helt ny värld som ger äldre chansen att upptäcka nya platser genom virtuell verklighet. Virotea öppnar också upp för möjligheten att spola tillbaka bandet och återuppväcka och återuppleva gamla minnen på tidigare besökta platser. 

Psykisk hälsa äldrePsykisk hälsa äldre

 

Dessutom finns möjligheten att genom VR-glasögonen delta i familjens aktiviteter utan att behöva vara på plats. När kroppen inte längre är lika flexibel och mobil och när orken och lusten inte alltid finns där, finns Viroteas VR-glasögon inom räckhåll. Överlämna VR-glasögonen till mormor, farfar, mamma eller pappa för en lättillgänglig och uppiggande upplevelse! På detta sätt kan både gamla minnen återupplevas och nya minnen skapas

 

Genom VR-glasögonen tror vi att vardagen kommer kunna kännas lite mindre ensam och vara lite mer spännande och fartfylld. Dels genom att stimulera sinnena och men också genom att bli inspirerad till nya samtalsämnen och diskussioner. Vi hoppas att Virotea kan fungera som en läkande glädjekur för att råda bot på psykisk ohälsa hos äldre.