Psykisk ohälsa hos personer inom LSS

Psykisk ohälsa inom LSS och hos människor med funktionshinder är mycket vanligt. Inom LSS-verksamheter finns människor som både lider av fysiska och psykiska svårigheter. Viroteas ambition är att genom VR kunna främja social delaktighet och sinnesstimulering för att förbättra levnadsvillkoren och den psykiska hälsan hos människor med funktionsnedsättning.

LSS boende LSS boende LSS boende

Är det dags för gänget på boendet att ta en tur till Paris? På med VR-glasögonen och utforska tillsammans!

 

Vad innebär LSS?

LSS är förkortningen för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det innebär alltså att personer med omfattande och varaktiga funktionshinder skall garanteras goda levnadsvillkor för att kunna leva som andra. Kortfattat gäller lagen för personer med utvecklingsstörning eller autism; för personer med bestående funktionshinder efter hjärnskada, och för personer med varaktiga psykiska och fysiska funktionshinder.

 

Lagen föreskriver tio rättigheter för personer som uppfyller kriterierna för rätt till stöd och service. Läs mer om LSS på socialstyrelsen.se.

 

Psykisk ohälsa hos personer inom LSS

Psykisk ohälsa är något som kan drabba alla och som även förekommer hos personer med funktionsnedsättning. Faktum är att personer med intellektuell eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan riskera att utveckla psykisk ohälsa i högre grad än andra. 

 

Psykisk ohälsa hos personer inom LSS kan innebära olika typer av ångesttillstånd och ångestsjukdomar pågrund av eventuell ökad känslighet och stress hos individen. Detta kan utvecklas dels på grund av svagt socialt inflytande och diskriminering, men även på grund av ekonomisk otrygghet, sårbarhet för ohälsa och brist på social delaktighet med mera. 

 

Minska psykisk ohälsa 

För att personer inom LSS skall kunna uppnå god hälsa krävs en bra balans mellan det fysiska och det psykiska hälsotillståndet. Dels krävs att att få bukt med fysiska och medicinska problem såsom hjärtsjukdomar, hudproblem, diabetes, inkontinens och allergier. Men likaså krävs psykisk stimulans såsom sociala aktiviteter och sinnesstimulering för att kunna uppnå och upprätthålla optimal hälsa. 

 

Virotea är välfärdsteknik med ambitionen att förbättra människors hälsa, bland annat för personer med funktionsnedsättning. Att tillsammans med andra omsorgstagare få möjligheten att genom VR upptäcka nya, häftiga platser, är en aktivitet som Virotea hoppas kan bidra till godare psykisk hälsa. Viroteas VR-glasögon både underhåller och utbildar samt främjar social aktivitet och delaktighet. 

 

Vilken VR-produkt passar bäst? 

För den som bor på ett service- eller LSS-boende är en god idé för ansvarig verksamhet att investera i ViroteaVR – en produkt som stationärt finns och brukas på boendet. Tjänsten kan med fördel användas som gruppaktivitet där det ingår flera VR-glasögon. ViroteaVR är en enkel och portabel lösning som gör det lätt att enkelt både starta och avsluta aktiviteten.

 

För den som får annat personligt stöd såsom personlig assistans eller service i hemmet passar ViroteaGO bättre. Tjänsten levereras med en ryggsäck, surfplatta med fodral och VR-glasögon. Produkten passar bra för vårdgivare som har begränsat med tid hos varje omsorgstagare, och som enkelt och smidigt kan packas ner och förflyttas i ryggsäcken.