Vinnova

Vad är Vinnova?

Myndigheten Vinnova arbetar för att stärka Sveriges innovationsförmåga och bidra med tillväxt i en hållbar värld.


Vinnovas finansiering till projekt

2019 annonserade Vinnova erbjudandet om finansiering till innovationsprojektet “Utveckla och testa en social innovation”. De riktar sig framförallt till företag, organisationer eller offentliga verksamheter som hade nya ideér och smarta lösningar till att skapa positiva samhällseffekter. 

 

Sociala entreprenörer och intraprenörer inom nya eller etablerade företag kunde söka bidraget. Vinnovas bidrag beviljades för de med ambitionen att utveckla en social innovation för att testa i en miljö som är relevant för användaren. Läs gärna mer om socialt entreprenörskap här: https://virotea.com/blog/socialt-entreprenorskap/

 

Social innovation enligt Vinnova syftar till nya ideér som kan möta de rådande samhällsbehoven. Det kan vara allt ifrån nya varor och tjänster till metoder, affärsmodeller eller arbetssätt som bidrar till ett bättre samhälle.  


Viroteas bidrag till Vinnova

Virotea ansökte om bidrag hos Vinnova genom att motivera ett tydligt syfte och mål samt resultat och förväntade effekter. Syftet motiverades vara att adressera bristen på meningsfulla aktiviteter inom LSS vilket bidrar till nedstämdhet och understimulans. Målet var att genom VR kunna införa en meningsfull aktivitet och en ny arbetsmetod för respektive personal. 

 

Under projektets gång lät man olika omsorgstagare inom LSS få testa på Virtual Reality. Bäst resultat gavs när omsorgstagaren själv fick välja till vilken plats hen ville åka. Många av omsorgstagarna svarade “Ja” på frågan om de ville testa igen. Personalen såg även värde i produkten och tjänsten för att den lade små krav på både omsorgstagare och personal. 

 

Tack till Vinnovas bidrag

Tack vare bidraget från Vinnova har Virotea kunna fortsätta med arbetet att förbättra omsorgstagares liv med meningsfulla aktiviteter genom VR. Bidraget möjliggjorde en omfattande undersökning på olika omsorgstagare för att kunna vidareutveckla produkten. Således gavs insikter om hur Virotea på ett bättre sätt kan hjälpa den tilltänkta målgruppen ytterligare.

 

Läs gärna mer om våra olika kundcase och hur Virotea har förbättrat många omsorgstagares vardag här: https://virotea.com/kundcase/