Viroteas roll inom välfärdstekniken

Förr fanns inga gps-alarm, medicinpåminnare eller VR-glasögon. Men idag, tack vare ny teknik, finns en uppsjö av tekniska hjälpmedel skapade för att förbättra livskvalitén för äldre och personer med funktionsnedsättning. Men vad är Viroteas roll inom välfärdstekniken? Och vad är egentligen välfärdsteknik? 

 

Vad är välfärdsteknik?

Precis som namnet antyder är välfärdsteknik teknik för välfärd. Alltså teknik med syfte att förbättra människors liv, framförallt inom vård och omsorgen. E-hälsa är en annan vanligt förekommande term som även den syftar till digital teknik, anpassad för att öka livskvalitén hos äldre och människor med funktionsnedsättning. E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna i Sverige är något som socialstyrelsen följer upp med varje år. 

 

Ett av Socialstyrelsens uppdrag är att införa och implementera användandet av välfärdsteknik enligt deras regelverk. Socialstyrelsen uppger sex kriterier som välfärdstekniken skall utgå från för att kunna fullgöra god vård och omsorg. Tekniken måste vara kunskapsbaserad, säker, tillgänglig, effektiv, jämlik och utgå från individens behov. Målet med användandet av välfärdstekniken är att äldre och människor med funktionsnedsättning ska kunna leva tryggt, aktivt och självständigt så länge som möjligt. 

 

Idag finns och används många olika digitala tekniker för att förbättra och förenkla människors livskvalitet. Digitala trygghetsalarm, medicinpåminnare, gps-alarm, nattillsyn via kamera och VR för sinnesstimulering och social delaktighet. 

 

Viroteas roll inom välfärdstekniken

Mycket av den nya tekniken handlar om att fysiskt förenkla och skapa trygghet. Ett alarm som snabbt larmar anhöriga eller sjukvårdpersonal, eller en påminnare som ger signal när man ska ta sin medicin. Men lika viktig är välfärdsteknik inriktad på den psykologiska aspekten. Att för det första ge möjlighet till sinnesstimulering för ökat välbefinnande, även när kroppen inte alltid är lika rörlig. Men också att hitta verktyg för att uppmuntra till social delaktighet, vilket är en viktig faktor för att minska psykisk ohälsa hos framförallt äldre. 

 

Virotea är välfärdsteknik inriktad på upplevelser av visuella intryck utan att behöva anstränga sig fysiskt. Genom att ta på sig Viroteas VR-glasögon kan man resa till olika platser jorden över eller uppleva familjeevent i 360 graders vinkel. Att kunna leva aktivt är inte självklart när kroppen inte alltid orkar eller kan; då är det extra viktigt att fortsätta aktivera och stimulera sinnena. Med VR kan individen själv välja var den vill resa, utan att vara begränsad på grund av fysiska hinder. Med Viroteas välfärdsteknik inriktad på sinnesstimulering, är ambitionen att kunna förbättra livskvalitén hos äldre och personer med funktionsnedsättning.

 

VR och välfärdsteknik VR och välfärdsteknik