FN:s Hållbarhetsmål

 

FN har skapat en världsomfattande agenda för hållbar utveckling där alla möjliga aktörer världen över strävar efter att lösa 17 olika hållbarhetsmål innan år 2030. Genom att adressera dessa hållbarhetsmål ska vi innan 2030 uppnå 4 fantastiska saker:

  • Främja fred och rättvisa.
  • Minska världens ojämlikheter och orättvisor.
  • Göra slut på extrem fattigdom.
  • Lösa klimatkrisen.

 

Mål nummer 3 – God hälsa och välbefinnande

FN:s utvecklingsprogram, UNDP, driver hemsidan https://www.globalamalen.se/och deras formulering på mål nummer 3 är :
”God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och mål 3 inkluderar alla dimensioner och människor i alla åldrar.”

 

Sveriges satsar på en jämlik hälsa

Regeringen har i sin egen handlingsplan för hållbarhetsmålen 2030 tagit fram en rad olika åtgärder i att uppnå dem olika målen. Handlingsplanen bygger på formuleringen ”Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar”. I planen hittar man målen att satsa på välbefinnande för personer i alla åldrar och personer med psykiska sjukdomar eller funktionsnedsättningar.

 

Virotea och Vinnova

Virotea jobbar tillsammans med assistansbolaget Kurera Omsorg i ett projekt som är finansierat av myndigheten Vinnova. Projektet går vid namnet ”Virtual Reality – meningsfullt liv” och där vi med hjälp var Viroteas tjänster arbetar för att skapa en mer meningsfull vardag för personer i behov av LSS. Vårt projekt är ett av många andra projekt som ingår i Vinnovas program Social Innovation. Den gemensamma nämnaren och kravet bland alla projekt är att de på något sätt bidrar till de 17 olika hållbarhetsmålen som FN satt upp för agenda 2030. Mer om dessa olika projekt kan ni läsa på här.

 

Virotea och Vardaga

Vardaga är en av Sveriges ledande aktörer inom äldreomsorg. Vardaga utgår från visionen, ”vi gör världen lite bättre, en människa i taget”, det innebära att dom alltid strävar efter att utveckla omsorgen och skapa en meningsfull och trygg vardag åt alla omsorgstagare. När vi blir äldre kan vår fysiska förmåga förändras. Det kan hindra oss från att utöva fritidsintressen, utforska nya miljöer och platser. Detta kan upplevas som begränsade och leda till psykisk ohälsa. Vardaga använder virtual reality som en aktivitet för att uppmuntra till interaktion och skapa en möjlighet till deltagande oavsett fysiska förutsättningar.