Virotea är ett företag som har utvecklat ett verktyg inom virtual reality, även kallat VR. Tjänsten används av äldreboende och utbildningsanordnare för att främst motivera och stimulera sina målgrupper. Verktyget handlar om att er personal skapar egna VR-sessioner som man sedan spelar upp för individen eller gruppen. Det innebär att er målgrupp får uppleva och upptäcka platser de aldrig tidigare besökt. Ni gör en spännande virtuell utflykt utan att ni behöver lämna er plats.

Virotea har utvecklats tillsammans med personal och deltagare från både äldreomsorgen och olika utbildningsanordnare. Detta har resulterat i ett enkelt verktyg som er personal enkelt kan använda och som har en positiv inverkan på er målgrupp.

Virotea är en virtual reality-tjänst som kommer lyfta er verksamhet genom att motivera och stimulera era användare med den senaste tekniken. Ni kommer ligga i framkant och erbjuda teknik som har en stor positiv påverkan på hela er verksamhet.