Ta del av vårt kostnadsfria whitepaper:

Använd Virtual Reality
som välfärdsteknik

Viroteas mål är att förgylla tillvaron hos omsorgstagare inom
äldreomsorg och LSS. Välfärdsteknik och digitalisering blir ett allt
vanligare inslag inom vård och omsorg och fungerar som ett
kraftfullt verktyg för att ge våra omsorgstagare ett rikt och
stimulerande liv.

Ladda hem vår kostnadsfria PDF för att läsa mer!

Vad du kommer lära dig:

  • Hur du kan implementera välfärdsteknik i er verksamhet
  • Virtual Reality (VR) som aktivitet
  • Vad omsorgstagare som redan använder Virotea tycker
  • Varför det är viktigt att stimulera omsorgstagare med hjälp av
    tekniska hjälpmedel som VR

Vad du får:

  • Idéer kring förbättringar av omsorgstagarnas tillvaro
  • Insikt och kännedom kring forskningsstudier
  • Motivation att utveckla och digitalisera er verksamhet

Kunder & utmärkelser

Virotea blev 2018 tilldelad SKAPA som är ett innovationspris till minne av Alfred Nobel.

Virotea har tillsammans med assistansbolaget Kurera Omsorg arbetat med ett projekt kallat “Virtual Reality- meningsfullt liv”. Projektet har med hjälp av Viroteas tjänster arbetat för att skapa en meningsfull vardag för personer i behov av LSS. Projektet har finansierats av myndigheten Vinnova.

Vardaga är en av Sveriges ledande aktörer inom äldreomsorg. Vardaga utgår från visionen, ”vi gör världen lite bättre, en människa i taget”, det innebära att de alltid strävar efter att utveckla omsorgen och skapa en meningsfull och trygg vardag åt alla omsorgstagare. Virotea har hjälpt Vardaga att bidra till sina höga ambitioner genom att erbjuda Virotea VR till deras omsorgstagare.

Höörs kommun – Använder ViroteaVR inom daglig verksamhet, LSS för unga. Även äldreboendet Skogsgläntan och aktivitetshuset Kungshällan, som är en träffpunkt för äldre kommuninvånare, har tillgång till ViroteaVR.

Statens Institutionsstyrelse – Använder ViroteaVR som ett pedagogiskt verktyg i deras utbildning. Med hjälp av ViroteaVR upptäcker eleverna världen och kan ta sig an avancerade uppgifter med större motivation.

Tillhandahåller ViroteaVR på en del av sina äldreboenden. Aktiviteterna har varit oerhört uppskattade bland de äldre som besöker tropiska platser såväl som exotiska djur.

Virotea har hjälpt Lunds kommun att digitalisera valet av social insats för individer berättigade LSS. Genom att använda VR kan kommunen nu visa upp alla olika verksamheter såsom daglig verksamhet, gruppboenden eller korttidsboende  under ett och samma möten för den potentiella brukaren. Detta har besparat många brukare stress och ångest samt administrativ tid för LSS-handläggarna.

Omsorgstagare som använder våra tjänster:

2145