Virotea har utvecklat en app inom virtual reality (VR) som riktar sig mot sociala insatser. Vårt jobb går ut att på att implementera nyttan och fördelarna av VR för äldreomsorg, LSS, skolor och andra liknande områden. Tekniken kan förbättra och underlätta vardagen för en stor del av vår befolkning.