Om oss

Virotea grundades i slutet på 2017 där vi har tagit fram flera tjänster med hjälp av välfärdsteknik som Virtual Reality. Vårt syfte är att erbjuda meningsfulla aktiviteter och öka  välbefinnandet för våra sjuka och gamla i samhället. Vi erbjuder möjligheten att ta sig till jordens alla platser utan att behöva förflytta sig fysiskt.

En stor del av vårt samhälle är i behov av hjälp i det vardagliga livet, det rör sig om personer inom alla former av äldreomsorg och LSS. Denna grupp har vanligtvis olika funktionssvårigheter vilket innebär att deras alternativ och möjligheter till att aktiveras är få. Resa, måla, träffa vänner eller fiska är bara några exempel på aktiviteter som en del av oss tar för givet men som denna målgrupp har väldigt svårt för eller inte längre kan genomföra.

Brist på aktiviteter leder till understimulans som sedan resulterar i nedstämdhet, oro, ensamhet och i vissa fall depression. Detta är något vi alla, oavsett förutsättningar, kan relatera till pga att vi gått miste om vårt sociala och aktiva liv med anledning av Covid-19.

Låt oss tillsammans se hur er verksamhet enkelt kan komma igång.