Vi på Virotea började vår resa inom virtual realtiy, även kallat VR, år 2016. Sedan dess har vi haft olika samarbeten och projekt med olika aktörer inom vård och utbildning.

Vår satsning inspirerades av hur VR används i andra delar av världen, framför allt inom vård och utbildning.

Inom Virotea har vi överläkare som menar att VR är ett bra sätt att stimulera och motivera individen. Detta undersökte vi med olika pilotprojekt tillsammans med vårdbolaget Vardaga och myndigheten Statens Institutionsstyrelse.

Resultatet av dessa samarbeten blev vårt verktyg Virotea.