Agenda 2030

För oss är det viktigt att stötta Agenda 2030 och de globala målen. Ett mål vi upplever att vi kan påverka och göra skillnad på är mål 3. Det berör bland annat att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar. Virotea strävar efter att skapa en meningsfull vardag, bräcka känslan av ensamhet & sprida glädje för framförallt individer inom äldreomsorgen och LSS. Vi vill se en förbättring kring dessa individers välbefinnande och vi hoppas kunna bidra till globala målen genom det arbetet vi gör.