Varför ska äldreboenden använda VR?

På äldreboenden har vi idag problem med personer som är ensamma och med tiden tappar sin identitetskänsla. Genom vårt verktyg och Virtual Reality kan vi tillsammans göra återbesök på platser man besökt som ung. I våra pilotprojekt med branschen har det visat sig att VR väcker positiva minnen, aktiverar de äldre och skapar diskussion. VR för äldre ger även möjligheten att besöka platser man önskar man besökt tidigare i livet men inte längre kan eller orkar med tanke på åldern.  Äldreboende och våra äldre får helt nya möjligheter med VR.

Varför ska vi använda VR när vi lär ut?

Driver ni någon form av utbildning så är VR utmärkt för att motivera och få brukarens fulla uppmärksamhet. Virtual Reality låter er styra omvärlden med bild och text vilket skapar en helt ny inlärningsmetod. I våra pilotprojekt har vi kommit fram till att elever får mer motivation inför en uppgift om den består av VR. Eleverna får möjligheten att uppleva nya saker och därefter använda mer klassiska utbildningsmetoder för att slutföra uppgiften. VR är ett nytt sätt att ta in information och har visat sig vara värdefullt för elevers motivation och resultat.

VR skapar en stressfri och avslappnad miljö.

Med VR kan ni skapa en miljö där individen känner sig avslappnad. Man omsluts av en miljö utan mobiler, datorer, jobb eller andra stressfaktorer. Sessionerna kan bestå av olika VR bilder där individen eller gruppen befinner sig på sandstränder eller uppe på berg. Det betyder att man kan prata fritt utan att behöva se annat än vad som visas inför en, t.ex. en sandöken. Detta moment kan ta bort skammen som finns i vissa fall när man ska sitta mittemot en främling och diskutera personliga problem. Virotea skapar en trygg samtalsmiljö och är värdefullt i olika former av terapi.