VR för äldreomsorgen.

Digitaliseringen når nu äldreomsorgen och flera boenden börjar erbjuda Virtual Reality ”VR” i stimulerande och aktiverande syfte för de äldre. Inom branschen för äldreomsorg finns det krav på meningsfulla aktiviteter och upplevelser. Anledningen är främst för att man vill förhindra nedstämdhet, ensamhet och oro. Många seniorer har fysiska begränsningar vilket gör det svårt att prova nya aktiviteter.

Virotea har redan idag hjälpt flera verksamheter att handskas med dessa utmaningar. Med vår lösning kan VR användas som en gruppaktivitet och tillåta fler användare åt gången. I en marknadsundersökning genomförd av Virotea, kunde man dra slutsatsen att mellan 80–90% av de äldre som testade på VR uppgav att det väckte positiva minnen.

Hur kan VR hjälpa äldreomsorgen?

Ålderdomen gör sig påmind genom försämringar av ens personliga fysik, men också rent psykologiskt. Den senare åkomman behöver uppmärksammas och hanteras genom sociala insatser i mycket större utsträckning än idag, för att hjälpa de människor som lider av depression, stress, kognitiv nedsättning eller av saknad livslust. I takt med att fler äldre dessutom är vana med datorer och annan elektronik, finns det anledning att tro att VR kommer efterfrågas allt mer på framtidens äldreboenden.

Virotea har utfört projekt med olika äldreboenden för att se hur VR upplevs. Vår utvärdering av projektet visade på många fördelar. VR kan bli ett sätt för vårdpersonalen att aktivera och stimulera de äldre genom ”virtuella utflykter” där man besöker olika platser i världen. En teknik som inte bara är ett rent nöje för användaren, men som också har positiv påverkan på välmående och även passar sängliggande.

VR för LSS.

LSS-branschen har historiskt haft svårt att digitaliseras trots att omvärlden tagit stora kliv i den digitala utvecklingen. VR är en teknik som kan höja livskvalitén för vårdtagaren på ett enkelt tillvägagångssätt. Likväl äldreomsorgen finns det krav på meningsfulla aktiviteter och upplevelser för individerna. I vissa fall vänds världen upp och ner för den som exempelvis får en muskelsjukdom och inte längre kan aktiveras på samma sätt som tidigare. LSS-branschen behöver därför nya hjälpmedel för sin målgrupp.

Hur kan VR hjälpa LSS-branschen?

När ens fysiska förmåga sätter stopp för mycket av det man vill göra i livet så behöver man hitta nya sätt att aktiveras. Annars har påföljden en negativ inverkan på psyket vilket leder till ångest och depression. För att motverka detta är VR en utmärkt aktivitet. Branschen försöker hitta olika metoder att skapa mening i vardagen men kan nu få hjälp utav VR. Personalen kan skapa ”utflykter” och ”resor” i VR som på ett unikt sätt aktiverar och stimulerar vårdtagarna. Tekniken finns nu tillgänglig för oss alla, även inkluderat individerna inom LSS.

Så här påverkar VR dig positivt.

Enligt konsult psykiatriker är VR ett nytt och viktigt komplement till befintliga aktiviteter som stimulerar belöningssystemet.

Det höjer livskvalitén.

VR kan genom sin positiva påverkan på bland annat:

  • Lust
  • Glädje
  • Motivation
  • Uppmärksamhet
  • Koncentration
  • Inlärning
  • Sömn
  • Socialt samspel

Hur mycket kostar Virtual Reality?

VR är något vi på Virotea vill ska vara en självklarhet för individerna som verkligen behöver
det. Därför skräddarsy vi lösningarna efter omfattningen på er verksamhet. På så sätt kan
både små och stora aktörer få uppleva nyttan av VR!

Låt oss berätta mera!

Låt oss berätta mera över telefon för att sedan komma ut och visa VR hos er.

Hör av er idag för att veta mera!